Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja. Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§.

Rekisterinpitäjä

Finceptum Oy
Linnoitustie 4 A
02600 Espoo
Puhelin +358 9502 951

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kim Aaltonen
Linnoitustie 4 A
02600 Espoo
Puhelin: +358 40 7567 929
Sähköposti: etunimi.sukunimi(a)finceptum.fi

Rekisterin nimi

Finceptum Oy:n asiakasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterinkäyttötarkoitus on Finceptum Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen, ilmoittautumisten rekisteröinti ja asiakassuhteiden hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Finceptum Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön  ja palvelun tuottamiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rekisteröidyistä seuraavat tiedot:

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan mm. tarjouspyyntöjen, ilmoittautumisten, kyselyjen, tuote- ja asiakirjalatauksien ja muiden kontaktien yhteydessä sekä niistä tiedoista, jotka tallentuvat tai tallennetaan asiakkaan palveluiden tai tuotteiden käytöstä. Lisäksi asiakkaiden tiedot saadaan mm. myynnin yhteydessä. Näistä tiedoista tallennetaan ainoastaan niiden potentiaalisten asiakkaiden tiedot, jotka ovat antaneet markkinointi- tai yhteydenottoluvan.
Henkilötietoja voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää Väestörekisterikeskuksen, Suomen Asiakastieto Oy:n ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Finceptum Oy voi luovuttaa rekisteritietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa valikoiduille yhteistyökumppaneille. Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos käyttäjän tarvitseman palvelun toteuttaminen sitä edellyttää.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisesti.
Sähköinen asiakasrekisteri on suojattu ulkoapäin palomuuri- ja salasanasuojauksin. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.
Manuaalinen aineisto säilytetään aina lukituissa tiloissa.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi pyytää meitä korjaamaan virheelliset tai puutteelliset tiedot. Rekisteröidyn on esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttäminen markkinointia varten.

Evästeiden käyttö

Finceptum Oy:n evästeiden käytöntarkoituksena on analysoida ja kehittää palveluita. Eväste(cookie) on pieni tiedosto, joka tallennetaan kävijän tietokoneeseen.

Evästeiden avulla kerätään muun muassa seuraavanlaista tietoa:

Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, voit muuttaa selaimesi asetuksia ja poistaa ne käytöstä. Lisätietoja selainkohtaisista ohjeista evästeiden poistamiseksi löytyy selaimen valmistajan ohjeista.


Jätä yhteydenottopyyntö tai soittopyyntö, otamme sinuun yhteyttä 24 tunnin sisällä.

Ota yhteyttä