Kovennettu, turhista komponenteista karsittu, kustomoitu Linux-käyttöjärjestelmä on iskunkestävin ja turvallisin alusta niin yksittäiselle käyttäjälle kuin keskitetylle palvelinympäristölle.

 
Tarjoamme turvallisia ja varmoja tietoturvaratkaisuja toimijoille, joille tavanomainen laatu ei riitä.
 
 

ANALYZE

ANALYSOI

PACKAGE

PAKETOI

HARDEN

KOVENNA

BUILD

RAKENNA

SUPPORT

YLLÄPIDÄ

MONITOR

VALVO

ANALYSOI
 

Ovatko koneitasi tai laitteitasi ajavat ohjelmistot turvallisia? Ovatko päivitysmenetelmäsi kunnossa ja kun tietoturvapoikkeamia ilmenee tiedätkö mitkä laitteet tulee päivittää ja miten se tapahtuu.

Finceptumin kokeneet asiantuntijat arvioivat asiantuntijoidesi kanssa teknologia-alustasi ja suosittelevat toimenpiteitä turvallisuuden ja ketteryyden kehittämiseksi. Analyysin tuloksena olet valmiimpi tekemään päätöksiä tietoturvan parantamiseksi ja järjestelmiesi kehittämiseksi.

OTA YHTEYTTÄ
JÄTÄ YHTEYSTIETOSI NIIN OLEMME YHTEYDESSÄ SINUUN

 PAKETOINTI
 

Koneisiin ja laitteisiin kehitettävien ohjelmistojen tarkoitus on tehdä niistä älykkäitä palveluliiketoiminnan osasia. Oman kehityksen hallintaan on paljon hyviä ja vielä parempia ratkaisuja. On erityisen tärkeää huolehtia että tekemäsi ohjelmistot – ja vain tekemäsi ohjelmistot – ovat oikeissa laitteissa.

Oikeellisuuden varmistamisessa on tärkeää koodin turvaaminen ja pakkaaminen siten että voidaan olla koko ajan varmoja sen oikeellisuudesta. Hyvistä käytännöistä sopiminen tekee yhteistyöstä joustavaa, vähentää työtaakkaa ja tekee ohjelmistojen toimittamisesta turvallisempaa.

Finceptum neuvoo, dokumentoi ja kouluttaa luomaan politiikat omalle tai ostetulle sovelluskehitykselle ohjelmistojen turvalliseen toimittamiseen.

OTA YHTEYTTÄ
JÄTÄ YHTEYSTIETOSI NIIN OLEMME YHTEYDESSÄ SINUUN

 KOVENNUS
 

Nykyaikaiset ohjelmistot tarvitsevat toimiakseen käyttöjärjestelmän palveluja, olivat ne sitten kontteja, virtuaalikoneita tai muuta. Kovennettu, turhista komponenteista karsittu, kustomoitu Linux-järjestelmä on iskunkestävin ja turvallisin alusta niin yksittäiselle käyttäjälle kuin keskitetylle palvelinympäristölle.

Kaikki palvelujen toteuttamiseen tarvittavat ohjelmistot ovat kuitenkin lopulta haavoittuvia. Konesaleissa ja pilvipalveluissa on arkipäivää muuttaa ohjelmistojen ominaisuuksia tai päivittää niiden versioita ja IT-ympäristöt on toteutettu tätä tarvetta silmällä pitäen. Koneiden ja laitteiden tilanne on haastavampi, niiden päivittäminen ja muokkaaminen ei aina ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista. Koventamisen tarkoitus on vähentää mahdollisuuksia hyödyntää tietoturvapoikkeamia tai muutosten aiheuttamia tilaisuuksia hyökätä järjestelmää vastaan ja siten rakentaa kestävämpää turvallisuutta.

Järjestelmien vaatimukset alustoilla ja muille tarvittaville ohjelmistoille voivat olla hyvin erilaisia. Siksi Finceptum suunnittelee ja toteuttaa turvallisia ja varmoja ratkaisuja oman järjestelmäsi lähtökohdista. Palvelu sopii toimijoille, joille tavanomainen laatu ei riitä. Järjestelmäsi täysi toimintakyky tulee olla taattua myös ääriolosuhteissa.

OTA YHTEYTTÄ
JÄTÄ YHTEYSTIETOSI NIIN OLEMME YHTEYDESSÄ SINUUN

 RAKENNUS


Älykkään koneen ohjelmisto koostuu monesta eri lähteestä tulevasta osasesta. Mukana on varsinainen ohjelmisto, sen vaatimat kirjastot, käyttöjärjestelmä, konfiguraatiot, ja apuohjelmistot. Rakennuspalvelu kerää nämä lähteet, niiden päivitykset ja versioinnin yhteen siten, että tiedossa on aina miten muutokset vaikuttavat käytössä oleviin järjestelmiin.

Jos ohjelmoija ylläpitää koodinsa versiointia tähän tarpeeseen tarkoitetussa apuvälineessä, rakennuspalvelussa pidetään yllä kokonaisia kontteja, virtuaalikoneita tai järjestelmiä. Koneiden toiminnan takaamiseksi ja testaamisen helpottamiseksi erityisesti tuotantolaitteissa on tärkeää ylläpitää myös tietoa siitä, millaisia kokonaisuuksia eri laitteissa on käytössä. Näin voidaan testata ja varmistua yhdistelmien toimivuudesta ja luotettavuudesta.

Finceptum suunnittelee ja toteuttaa rakennuspalvelun, joka kokoaa kovennetut alustat ja ylläpitomenettelyt yhteen.

OTA YHTEYTTÄ
JÄTÄ YHTEYSTIETOSI NIIN OLEMME YHTEYDESSÄ SINUUN

 YLLÄPITO


Käyttöjärjestelmä, sovellukset, ajurit ja muut palvelun toteuttamiseen vaadittavat palat ovat vain ohjelmistoja. Ne vikaantuvat, niitä kehitettäessä huomioimatta jääneet asiat muuttuvat tietoturvaongelmiksi ja elinkaaren aikana maailma muuttuu. Ehkä löytyy uusia hyviä ideoita jotka mahdollistavat koneen tehokkaamman tai turvallisemman käyttämisen. Kun näistä ideoista tehdään digitaalisia palveluja koneiden ja laitteiden ominaisuuksien kehittämiseksi, täytyy ne pystyä myös viemään käytäntöön.

Uusien ominaisuuksien toimittaminen, ylläpitäminen turvaaminen on digitalisoituvien palvelujen keskeinen kivijalka. Tarpeet voivat olla kuitenkin hyvin erilaisia. Osa laitteista voidaan kytkeä verkkoon ja niiden ylläpito voidaan automatisoida, toiset voidaan hoitaa huollon yhteydessä tai erilaiset automaatiot mahdollistavat turvallisissa olosuhteissa järjestelmien päivittämisen.

Finceptumin kanssa suunnittelet ja toteutat IT-infrastruktuurin, joka mahdollistaa digitalisoituvien palvelujen ylläpitämisen ja kehittämisen koneille ja laitteille.

OTA YHTEYTTÄ
JÄTÄ YHTEYSTIETOSI NIIN OLEMME YHTEYDESSÄ SINUUN

 VALVONTA


Valvonta on tärkeä osa varautumista. Kovennuksesta huolimatta syntyy tietoturvapoikkeamia, jotka vaikuttavat toimitettujen järjestelmien turvallisuuteen ja luotettavuuteen. Valvonta antaa välineet arvioida omien järjestelmien tilannetta ja suunnitella toimenpiteitä. Keräämällä tietoa rakennuspalvelusta sekä toimitetuista järjestelmistä ja vertaamalla niitä tunnettuihin haavoittuvuuksiin saadaan kuva korjausten vaatimasta työstä ja voidaan suunnitella päivitysten toimittaminen.

Miettimällä valvonta yhdessä ylläpidon ja rakennuksen kanssa, on helpompaa tehdä päätöksiä. Finceptumin kanssa kytket kehittäjät ja teknologiat yhteen siten, että tietoturvapoikkeamat tai muutokset, jotka koskevat omaa palveluasi tulevat verratuiksi käytössä oleviin ohjelmistokomponentteihin. Näin pysyy yllä koko ajan ymmärrys ja tilannekuva muutoksiin reagoinnin vaikutuksista.

 

OTA YHTEYTTÄ
JÄTÄ YHTEYSTIETOSI NIIN OLEMME YHTEYDESSÄ SINUUN
CE<br>Paketointi CE<br>Kovennus CE<br>Rakennus CE<br>Ylläpito CE<br>Valvonta