Lähtötilanne ja haaste

Tilastokeskuksen pitkälle virtualisoidun konesaliympäristön Linux-alustassa on käytetty jo noin kymmenen vuotta SUSE Linux Enterprise Server (SLES) -käyttöjärjestelmää.

”Tuotamme tilastoja ja autamme julkisen sektorin organisaatioita, järjestöjä, yrityksiä ja kansalaisiakin hyödyntämään makrotalouden tunnuslukuja sekä käyttämään niitä päätöksenteossa. Tilastojen tulkintaan ja käyttöön tarjoamme myös koulutuspalveluita”, sanoo Tilastokeskuksen IT-asiantuntija Perttu Muurimäki. ”Tilastointiin tarvitaan laadukasta IT-infrastruktuuria.”

Tilastokeskuksen ympäristössä on noin 90 Linux-palvelinta, joista valtaosa pyörii SLES-alustalla.

”SUSE on kehittänyt käyttöjärjestelmää, ja tuonut siihen uusia ominaisuuksia. Se tarjoaa meille tänä päivänä kaiken tarvittavan kuten esimerkiksi tuen VMware-virtualisointialustoihin. Meillä on hyviä kokemuksia SLES:in käytöstä, ja se on meille tärkeä tuotantoalusta tiedon keruuseen ja jakamiseen.”

Tilastokeskuksen IT-infrastruktuuria ryhdyttiin konsolidoimaan Linux-ympäristön osalta SLES-alustalle muutama vuosi sitten. ”Meidän ei ollut järkevää ylläpitää kahta erillistä Linux-ympäristöä. Linux-ympäristömme ei ollut hallinnassa, ja palvelinten ylläpito vaati liikaa manuaalista työtä. Pyrimme siihen, että kaikki meidän Linux-palvelimet ovat pian SLES-alustalla.”

Ratkaisu

Tilastokeskus hankki ratkaisuksi SUSE Managerin, jolla hallitaan nyt noin 75 Linux-palvelimen ympäristöä.

”Valtaosa meidän käyttämistä palvelimista on virtuaalisia jo nyt, ja tavoitteena on sataprosenttinen virtualisointi. Hallitsemme SUSE Managerilla sekä virtuaalisia että fyysisiä palvelimia”, sanoo Muurimäki. ”Hankimme SUSE Managerin käyttöömme myös siksi, että muutkin henkilöt pystyvät tekemään organisaatiossamme Linux-palvelinten ylläpitoa. Se tarjoaa myös työkalut etänä suoritettavaan ylläpitoon.”

SUSE Managerin toimitus sujui Muurimäen mukaan hyvin. ”Kaikki SLES-alustalla pyörivät palvelimet ovat nyt hallinnan piirissä, ja määrä tulee edelleen kasvamaan sitä mukaa kun loputkin Linux-palvelimet siirtyvät SLES-alustalle. Ratkaisua on helppo käyttää, ja käyttöliittymästä voi tarkistaa onko esimerkiksi palvelinten ’patchit’ asennettu.”

Tilastokeskus on ryhtynyt käyttämään sovelluskehityksessä myös SUSE Dockeria. ”Dockerin käyttö on meillä vielä alkuvaiheessa, mutta tulemme hyödyntämään sitä yhä enemmän sovellustemme kehittämiseen. Tarkoitus on, että sovelluskehittäjät voivat rakentaa itsenäisesti palvelinympäristöjä ja ajaa testejä.”

”SUSE Managerin rinnalla käytettävä OpenSUSE tarjoaa voittavan yhdistelmän, sillä se tukee erittäin laajaa kirjoa sovellusohjelmia. Näemme myös mitä ohjelmistokanavia pitkin ohjelmistot asennetaan.”

Tulokset

Muurimäki on tyytyväinen SUSEn tuotteisiin ja niiden avulla saavutettuihin tuloksiin.

”Linux-ympäristömme on tänä päivänä huomattavasti paremmin hallinnassa kuin vaikkapa viisi vuotta sitten. Näemme SUSE Managerin käyttöliittymästä palvelinten tilan, ja että kaikki on kunnossa. Tietoturvan taso on noussut ehdottomasti, koska päivitykset ja SSH-konfiguraatiotkin hoituvat keskitetysti sekä aiempaa selvästi nopeammin. SUSE Managerilla voimme myös varmistaa, että palvelimet ovat ’policymme’ mukaisia ja että niissä on haluamamme ohjelmistot sekä konfiguraatiot.”

”Olemme saaneet merkittäviä hyötyjä konfiguraatioiden ja ohjelmistokanavien hallintaan. Toisteista työtä ja konfiguraatiovirheitä ei enää ole. Palvelinten ylläpito on helpottunut koska SUSE Manager tekee nyt monia asioita meidän puolesta. Käyttöjärjestelmien päivitykset sekä ohjelmistojen ja konfiguroinnin hallintatehtävät sujuvat automatisoidusti palvelinten koko elinkaaren ajan.”

”SUSE Managerin edut olivat nopeasti nähtävissä, ja se maksaa arvioni mukaan itsensä takaisin noin vuodessa”, korostaa Muurimäki. ”Meille on tärkeää, että SUSElla on Suomessa kasvava paikallinen ja hyvin toimivaksi osoittautunut organisaatio, josta saamme tukea ja asiantuntemusta tarpeen vaatiessa. Käytämme myös OpenSUSEa, mikäli meillä on tiettyjä erikoistarpeita.”

”Linux-kuorma on kasvamassa, sillä ryhdymme syksyllä 2016 ensimmäistä kertaa tuottamaan tiettyä osaa tilastoinnin ohjelmistostamme SAS:ista Linux-palvelimilla. Voimme kasvattaa SLES-alustaamme vaikka kuinka suureksi ilman että lisenssikustannukset nousevat. SUSE Manager 3 tuo myös meille uusia mahdollisuuksia kehittää toimintaamme.”

Tulokset:

  • Tilastokeskus on saanut merkittäviä hyötyjä konfiguraatioiden ja ohjelmistokanavien hallintaan.

  • SUSE Manager tarjoaa keskitetyn hallintakerroksen Tilastokeskuksen fyysisille ja virtuaalisille SLES-palvelimille.

  • Tilastokeskuksen Linux-ympäristö on nyt aiempaa paremmin hallinnassa ja manuaalinen ylläpitotyö on vähentynyt.

Tuotteet ja palvelut:

SUSE Linux Enterprise Server 11 ja 12 (SLES), SUSE Manager, OpenSUSE ja SUSE Docker sekä lisensoituna muutama SLED.

Tilastokeskus lyhyesti:

Vuonna 1865 perustettu Tilastokeskus yhdistää tietoaineistot ja asiantuntemuksen tilastoiksi ja tietopalveluiksi. Tilastokeskus on ainoa tilastointia varten perustettu suomalainen viranomainen, joka tuottaa valtaosan Suomen virallisista tilastoista. Se on tilastoalan merkittävä kansainvälinen toimija, jonka palveluksessa on noin 850 eri alojen asiantuntijaa Helsingissä ja haastattelijoina eri puolilla maata. http://www.stat.fi/

Tutustu muihin SUSE Manager -referenssimme Suomessa:

Responda 113

Headstart Oy

Jos sinulle nousi kiinnostus Hyvin hallinnoiduista Linux-ympäristöistä, ota yhteyttä

Kim Aaltonen

Toimitusjohtaja

SUSE

Data Center Solutions

040 - 7567 929

etunimi.sukunimi@suse.com


Jätä yhteydenottopyyntö tai soittopyyntö, otamme sinuun yhteyttä 24 tunnin sisällä.

Ota yhteyttä