Kuva Micro Focuksen logosta

PÄÄSTÄMME OIKEAT KÄYTTÄJÄT HELPOMMALLA

Varmistamme järjestelmiesi turvallisen käytön ja optimoimme palvelutason korkeiden laatuvaatimusten mukaisesti.

Toimimme Micro Focus -tietoturvateknologioiden tulkkina Suomessa. Tunnemme paikalliset markkinat. Ymmärrämme suomalaisten asiakkaiden, kumppaneiden ja palveluntarjoajien tarpeet, kilpailutilanteen ja kyvykkyyden. Panostamme vahvasti etenkin kumppaneiden koulutukseen. Näin varmistamme, että asiakkailla on aina parhaat kotimaiset kumppanit palveluntarjoajina tai projektin toteuttajina.

Koska kumppaneillamme on huippuosaaminen eri ratkaisualueista ja paikallisista vaatimuksista, asiakkaamme saavat parhaan hyödyn juuri heidän tarpeisiinsa soveltuvasta Micro Focus -teknologiasta. Yhdessä kumppaneidemme kanssa huolehdimme myös siitä, että asiakas saa valitun teknologian nopeasti ja sujuvasti käyttöönsä.

Pekka Lindqvist
  • Pekka Lindqvist
  • Myyntijohtaja
  • Micro Focus Tietoturvaliiketoiminta
  • +358 400 4888 49
  • etunimi.sukunimi@microfocus.com

Identiteetin ja käyttöoikeuksien hallinta

Turvallista ja automatiosoitua hallintaa niin käyttäjien kuin ylläpitäjien avuksi

Käyttäjien useat erilaiset tunnukset ja niiden hallinnan monimutkaisuus voivat aiheuttaa turvallisuusriskejä. Onneksi tunnusten myöntäminen liiketoimintakriittisiin tietoihin ja sovelluksiin ei tarkoita sitä, että asettaisit yrityksesi altiiksi vaaroille. Micro Focuksen identiteetin ja käyttöoikeuksien hallinnan ratkaisut auttavat asiakkaitamme säilyttämään sekä tuottavuuden että hyvän tietoturvan.

Directory and Resource Administrator

Directory ja Resource Administrator -tuoteella rajoitat Active Directoryn järjestelmävalvojien oikeuksia ja sallit heille selainpohjaisen näkymän ja muokkausmahdollisuuden vain haluttuihin henkilöihin, kohteisiin tai tehtäviin. Se auttaa myös toipumaan hallintatoimissa tehdyistä mahdollista virheistä.

eDirectory

eDirectory on perusta maailman suurimmille identiteetinhallinnan toteutuksille ja se on myös olennainen osa Identity Manager -tuotetta. eDirectory tarjoaa keskitetyn identiteetin hallinnan, infrastruktuurin, tietoturvan ja skaalautuvuuden kaikentyyppisiin sovelluksiin, jotka toimivat sisäverkossa tai internetissä.

Exchange Administrator

Exchange Administrator mahdollistaa delegoidun Exchange-hallinnan, jossa oikeudet voidaan rajata haluttuihin tehtäviin tai käyttäjiin. Exchange Administrator toimii yhdessä Directory and Resource Administratorin kanssa.

Group Policy Administrator

Group Policy Administration avulla voit tehdä, testata ja varmistaa Microsoft Policy Objects (GPO) -muutokset ennen niiden lopullista täytäntöönpanoa. Myös policyjen jakelu voidaan toteuttaa hallitusti vaiheittain.

Identity Governance

Micro Focuksen Identity Governance -tuotteen avulla voit tarkastella, valvoa, hallita ja vähentää riskejä, jotka liittyvät käyttäjille myönnettäviin käyttöoikeuksiin. Identity Governance toimii omana ratkaisunaan tai yhdessä Identity Managerin kanssa.

Identity Manager

Identity Manager tarjoaa tehokasta identiteetinhallintaa, joka palvelee organisaatiota laajasti omasta konesalista pilvipalveluihin asti. Hallittavat identiteetit voivat olla organisaation omia, kumppaneiden tai asiakkaiden identiteettejä ja ne voivat sijaita omassa konesalissa, palveluntarjoajalla tai pilvipalveluissa.

Identity Tracking for Identity Manager

Identity Tracking on Identity Managerin lisätuote, joka seuraa käyttäjän toimintaa keskeisissä järjestelmissä ja se voi myös tehdä korjauksia oikeuksiin, mikäli luvatonta käyttäytymistä havaitaan.

LDAP Proxy

LDAP Proxy on kevyt proxypalvelin, joka toimii LDAP-asiakkaiden ja -palvelimien välissä tarjoten mm. kuormantasauksen, vikasietoisuuden, tietoturvan ja keskitetyn auditoinnin.

Validator

Validator yksinkertaistaa ja nopeuttaa Identity Manager -ajurien sääntöjen testausta automatisoinnin avulla.

Pääsynhallinta

Turvattua pääsynhallintaa liiketoiminnan tietoihin kaikilla alustoilla: fyysisissä, virtualisoiduissa ja pilvipalveluissa

Käyttäjät liikkuvat yhä enemmän ja ovat tottuneet työskentelemään ilman rajoituksia. Samalla he odottavat saavansa tietoturvallisesti käyttöönsä samat tiedot kuin työpaikalla. Micro Focus Access Management -ratkaisut tarjoavat mielenrauhaa liiketoiminnalle, samalla taaten helpon pääsyn käyttäjille tietoihinsa, jotta he voivat pysyä tuottavina. Micro Focus voi tarjota jopa turvallisen pääsyn pilvipohjaisiin sovelluksiin helposti.

Access Manager

Micro Focus Access Manager tarjoaa kertakirjautumisen organisaation selainsovelluksille sekä mahdollistaa federaation yksityisten ja julkisten pilvipalvelujen kanssa. Access Manager sisältää myös tuen mobiililaitteiden helpolle käytölle.

Advanced Authentication

Advanced Authenticationin avulla voit liittää erilaisiin kirjautumisiin erilaisia tunnistustapoja, kuten kertakäyttösalasana ja mobiilitunnistautuminen.

CloudAccess

Micro Focuksen CloudAccess -tuotteen avulla IT-organisaatio voi laajentaa käyttäjän kertakirjautumisen ulottumaan myös SaaS- tai pilvisovelluksiin turvallisesti. CloudAccess sisältää myös MobileAccess-ominaisuuden. MobileAccessin avulla mahdollistat helpon ja turvallisen etäkäytön myös mobiililaitteilta.

Privileged Account Manager

Privileged Account Managerin avulla järjestelmänvalvojat voivat työskennellä eri järjestelmissä ja ohjelmistoissa ilman, että heille pitää kertoa pääkäyttäjän salasanoja tai root-tunnuksia. Samalla kaikki tehdyt toimet voidaan tallentaa helposti auditoitavaksi kokonaisuudeksi,

SecureLogin

SecureLogin virtaviivaistaa käyttäjien tunnistautumisen yrityksen sovelluksiin tarjoamalla kertakirjautumisen. Samalla SecureLogin alentaa salasanojen hallinnasta syntyviä kustannuksia.

Self Service Password Reset

Self Service Password Reset -tuote mahdollistaa käyttäjille oikeuden itse uudelleenasettaa salasanansa, jotta heidän ei tarvitse soittaa siitä help deskiin. Vaikka käyttäjätilin turvallisuus ja yksityisyys ovat olennaisia, ei salasanojen unohtelun tarvitse olla jatkuva taakka help desk – työntekijöille.

Tietoturvainformaation hallinta

Kaikkien organisaation reurssien seuranta, raportointi ja poikkeamien korjaaminen.

Ei ole mitään pahempaa kuin ammattimainen hakkeri – paitsi tyytymätön työntekijä. Älä jätä organisaatiotasi avoimeksi hyökkäyksille kummastakaan suunnasta. Ota proaktiivinen lähestymistapa Micro Focuksen tietoturvainformaation hallintatuotteiden avulla. Micro Focuksen tietoturvainformaation hallinnan tuotteet muodostavat tietoturvan keskustan. Ne sitovat yhteen organisaation tietoturvan kaikilta osa-alueilta antaen selkeän käsityksen menneistä tapahtumista, nykytilasta ja tulevaisuuden heikkouksista.

Change Guardian

Micro Focus Change Guardian tunnistaa ja reagoi hallitsemattomiin muutoksiin, jotka saattavat johtaa tietoturvaloukkauksiin tai epäonnistuneisiin auditointeihin.

iSeries Security

Micro Focuksen tietoturvaratkaisu IBM:n iSeries-järjestelmille huolehtii vaatimustenmukaisuuden tarkastuksesta, tietoturvan seurannasta ja reaaliaikaisesta suojasta.

Secure Configuration Manager

Secure Configuration Manager etsii ja korjaa jatkuvasti ja ennakoivasti virheellisiä asetuksia, jotka voivat johtaa tietoturvaloukkauksiin, epäonnistuineisiin auditointeihin tai käyttökatkoksiin.

Sentinel

Sentinel on SIEM (Security Information and Event Management) -ratkaisu, joka tarjoaa SIEM-ratkaisun yksinkertaisen käyttöönotton, hallinnan ja päivittäisen käyttön. Sentinel skaalautuu hyvin pienistä ympäristöitä aina äärimmäisen paljon lokia tuottaviin ympäristöihin. Sentinelistä on myös saatavissa versio, jossa on mukana vain lokien hallinnan toiminnallisuus.

Työkuormien hallinta

Yksinkertaista työkuormien hallintaa fyysississä ja virtuaalisissa ympäristöissä sekä pilvialustoilla.

Yksinkertaista palvelinten työkuormien jatkuva hallinta. Micro Focuksen ratkaisu profiloi, siirtää ja suojaa työkuormia fyysisillä ja virtualisilla palvelimilla, sekä julkisissa ja yksityisissä pilvissä. Lisäksi agnostisen lähestymistavan ansiosta voit siirtää työkuormia eri virtualisointialustojen ja käyttöympäristöjen välillä. Ratkaisumme kehittyvät konesalin mukana varmistaen, että IT-ympäristö on aina tehokas, hyvin tasapainossa ja luotettava. Ota kaikki irti nykyisistä ja tulevista konesali-investoinneista Micro Focuksen työkuormien hallintaratkaisuilla.

Cloud Manager

Cloud Manager tarjoaa kokonaisvaltaisen IaaS-palvelukokemuksen sekä IT-kuluttajille että IT-palveluntarjoajille.

PlateSpin Forge

PlateSpin Forge on all-in-one vikatilanteesta toipumisen tarjoava palvelinlaite, joka suojaa sekä fyysisiä että virtualisoituja työkuormia.

PlateSpin Migrate

PlateSpin Migrate on fyysisiä ja virtuaalisia työkuormia tukeva siirtotyökalu. Se mahdollistaa automatisoidut, nopeat ja tehokkaat muunnokset fyysisen ja virtuaalisen ympäristön välillä sekä missä-tahansa-minne-tahansa migraatiot.

PlateSpin Protect

PlateSpin Protect on vikatilanteesta toipumista edistävä ohjelmisto, joka käyttää virtuaali-infrastruktuurin kapasitettia suojellakseen sekä fyysisiä että virtuaalisia työkuormia. Se mahdollistaa nopean toipumisen ilman työlästä palautusoperaatiota.

PlateSpin Recon

PlateSpin Recon on virtualisoinnin suunnittelun työkalu, joka tarjoaa käytännöllistä tietoa siitä, mitkä fyysiset palvelimet kannattaa virtualisoida sekä miten ja miksi.

PlateSpin Transformation Manager

PlateSpin Transformation Manager auttaa yrityksiä, palveluntarjoajia ja integraattoreita suunnittelemaan ja viemään läpi konesalimigraatiot fyysisissä, virtuaalisissa ja pilvipohjaisissa ympäristöissä.

Palvelujen hallinta

Valvo ja hallitse yrityksen palveluja toimivatpa ne fyysisillä tai virtuaalisilla alustoilla taikka pilviympäristöissä.

Mittaa konesalin toimintaa Micro Focuksen palvelunhallintatuotteillamme. Yhdistä dynaamisesti liiketoimintapalveluiden taustalla olevat sovellus-, työkuorma- ja infrastruktuurikomponentit. Ne auttavat sinua ymmärtämään kuinka IT-ongelmat vaikuttavat liiketoimintaan. Tulokset? Parantunut läpinäkyvyys, enemmän käytännöllistä tietoa ja laadukkaampaa palvelua. Vain Micro Focus tarjoaa täydellisen, yhtenäisen kuvan IT–infrastruktuuristasi ja antaa sen sinulle muodossa, jota voit käyttää. Nyt voit tehdä konesalista enemmän palvelu- ja liiketoimintakeskeisen.

Aegis

Micro Focuksen Aegis mallintaa, automatisoi, mittaa ja parantaa rutiininomaisia manuaalisia IT-tehtäviä.

AppManager

AppManager on monitorointiratkaisu erilaisille teknologioille kuten virtualisointi, unix-, linux-, ja Windows-sovellukset sekä tietokannat.

Operations Center

Operations Center on liiketoimintapalvelujen hallinnan ratkaisu, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen näkymän erilaisista komponenteista koostuvaan IT-ympäristöön.

AJANKOHTAISTA

04.09.2017

NetIQ Suomi on nyt Micro Focus Suomi

NetIQ Suomen nimi on vaihtunut, ja olemme jatkossa Micro Focus Suomi. Se on jatkumoa maailman johtaviin ohjelmistotoimittajiin lukeutuvan Micro Focuksen päätökselle siirtyä käyttämään Micro Focus -tuotemerkkiä kaikissa, paitsi SUSE-liiketoiminnoissa.

01.06.2017

Vastuu kyberturvallisuudesta on ylimmällä johdolla

Heikosti suojattuihin työasemiin ja palvelimiin kohdistuneet kyberhyökkäykset osoittivat toukokuussa, että työntekijöiden koulutus vastaavanlaisia tilanteita varten on välttämätöntä - muttei enää yksistään riitä suojaamaan organisaatiota.

16.05.2017

Identiteetti on kaikella ja kaikkialla

Hyvällä identiteetinhallinnalla ja roolituksella ratkaistaan monta asiaa kerralla. Identtietteetti ei välttämättä rajoitu vain ihmiseen ja tämän rooliin työyhteisössä. IoT-laitteet, työpuhelin tai vaikkapa sopimus alihankkijan kanssa voi olla identiteetti.

TOTEUTUKSIA

26.04.2017

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (Essote) varautuu uudistuksiin ja kehittää identiteetinhallintaa

”Loimme tunnukset noin 1.900 henkilölle nopealla aikataululla. Ilman identiteetinhallintaa se olisi ollut hyvin työlästä. Saamme AD-tunnukset hoitajille, lääkäreille ja tukipalveluissa toimiville henkilöille alle viidessä minuutissa..."

07.11.2016

Posti tehostaa käyttöoikeuksien ja tunnusten hallintaa NetIQ:n Identity Manager ratkaisulla

”Automatisoitu käyttöoikeuksienhallinta tuo meille merkittäviä säästöjä, ja parempaa tietoturvaa.”


Jätä yhteydenottopyyntö tai soittopyyntö, otamme sinuun yhteyttä 24 tunnin sisällä.

Ota yhteyttä