Kuva Micro Focuksen logosta Kuva NetIQ:n logosta

PÄÄSTÄMME OIKEAT KÄYTTÄJÄT HELPOMMALLA

Varmistamme järjestelmiesi turvallisen käytön ja optimoimme palvelutason korkeiden laatuvaatimusten mukaisesti.

Toimimme Micro Focus / NetIQ -teknologioiden tulkkina Suomessa. Tunnemme paikalliset markkinat. Ymmärrämme suomalaisten asiakkaiden, kumppaneiden ja palveluntarjoajien tarpeet, kilpailutilanteen ja kyvykkyyden. Panostamme vahvasti etenkin kumppaneiden koulutukseen. Näin varmistamme, että asiakkailla on aina parhaat kotimaiset kumppanit palveluntarjoajina tai projektin toteuttajina.

Koska kumppaneillamme on huippuosaaminen eri ratkaisualueista ja paikallisista vaatimuksista, asiakkaamme saavat parhaan hyödyn juuri heidän tarpeisiinsa soveltuvasta NetIQ-teknologiasta. Yhdessä kumppaneidemme kanssa huolehdimme myös siitä, että asiakas saa valitun teknologian nopeasti ja sujuvasti käyttöönsä.

Pekka Lindqvist
  • Pekka Lindqvist
  • Myyntijohtaja
  • Micro Focus Tietoturvaliiketoiminta
  • +358 400 488849
  • etunimi.sukunimi@microfocus.com

Identiteetin ja käyttöoikeuksien hallinta

Turvallista ja automatiosoitua hallintaa niin käyttäjien kuin ylläpitäjien avuksi

Käyttäjien useat erilaiset tunnukset ja niiden hallinnan monimutkaisuus voivat aiheuttaa turvallisuusriskejä. Onneksi tunnusten myöntäminen liiketoimintakriittisiin tietoihin ja sovelluksiin ei tarkoita sitä, että asettaisit yrityksesi altiiksi vaaroille. NetIQ:n Identiteetin ja käyttöoikeuksien hallinnan ratkaisut auttavat asiakkaitamme säilyttämään sekä tuottavuuden että hyvän tietoturvan.

Access Review

NetIQ:n Access Review -tuotteen avulla voit tarkastella, valvoa, hallita ja vähentää riskejä, jotka liittyvät käyttäjille myönnettäviin käyttöoikeuksiin.

Directory and Resource Administrator

NetIQ:n Directory ja Resource Administrator -tuoteella rajoitat Active Directoryn järjestelmävalvojien oikeuksia ja sallit heille näkymän ja muokkausmahdollisuuden vain haluttuihin henkilöihin, kohteisiin tai tehtäviin.

eDirectory

eDirectory on perusta maailman suurimmille identiteetinhallinnan toteutuksille ja se on myös olennainen osa Identity Manager -tuotetta. eDirectory tarjoaa keskitetyn identiteetin hallinnan, infrastruktuurin, tietoturvan ja skaalautuvuuden kaikentyyppisiin sovelluksiin, jotka toimivat sisäverkossa tai internetissä.

Exchange Administrator

NetIQ:n Exchange Administrator mahdollistaa delegoidun Exchange-hallinnan, jossa oikeudet voidaan rajata haluttuihin tehtäviin tai käyttäjiin.

Group Policy Administrator

NetIQ:n Group Policy Administration avulla voit tehdä, testata ja varmistaa Microsoft Policy Objects (GPO) -muutokset ennen niiden lopullista täytäntöönpanoa.

Identity Manager

Identity Manager tarjoaa tehokasta identiteetinhallintaa, joka palvelee organisaatiota laajasti omasta konesalista pilvipalveluihin asti.

Identity Tracking for Identity Manager

NetIQ:n Identity Tracking on Identity Managerin lisätuote, joka seuraa käyttäjän toimintaa keskeisissä järjestelmissä ja se voi myös tehdä korjauksia oikeuksiin, mikäli luvatonta käyttäytymistä havaitaan.

LDAP Proxy

LDAP Proxy on kevyt proxypalvelin, joka toimii LDAP-asiakkaiden ja -palvelimien välissä tarjoten mm. kuormantasauksen, vikasietoisuuden ja keskitetyn auditoinnin.

Validator

NetIQ Validator yksinkertaistaa ja nopeuttaa Identity Manager -ajurien sääntöjen testausta automatisoinnin avulla.

Pääsynhallinta

Turvattua pääsynhallintaa liiketoiminnan tietoihin kaikilla alustoilla: fyysisissä, virtualisoiduissa ja pilvipalveluissa

Käyttäjät liikkuvat yhä enemmän ja ovat tottuneet työskentelemään ilman rajoituksia. Samalla he odottavat saavansa tietoturvallisesti käyttöönsä samat tiedot kuin työpaikalla. NetIQ:n Access Management -ratkaisut tarjoavat mielenrauhaa liiketoiminnalle, samalla taaten helpon pääsyn käyttäjille tietoihinsa, jotta he voivat pysyä tuottavina. NetIQ voi tarjota jopa turvallisen pääsyn pilvipohjaisiin sovelluksiin helposti.

Access Manager

NetIQ Access Manager tarjoaa kertakirjautumisen organisaation selainsovelluksille sekä mahdollistaa federaation yksityisten ja julkisten pilvipalvelujen kanssa. Access Manager sisältää myös tuen mobiililaitteiden helpolle käytölle.

Advanced Authentication

Advanced Authenticationin avulla voit liittää erilaisiin kirjautumisiin erilaisia tunnistustapoja, kuten kertakäyttösalasana ja mobiilitunnistautuminen.

CloudAccess / MobileAccess

NetIQ:n CloudAccess -tuotteen avulla IT-organisaatio voi laajentaa käyttäjän kertakirjautumisen ulottumaan myös SaaS- tai pilvisovelluksiin turvallisesti. CloudAccess sisältää myös erikseen saatavissa olevan MobileAccess-tuotteen. MobileAccessin avulla mahdollistat helpon ja turvallisen etäkäytön myös mobiililaitteilta.

Privileged Account Manager

Privileged Account Managerin avulla järjestelmänvalvojat voivat työskennellä järjestelmissä ilman, että heille pitää kertoa pääkäyttäjän salasanoja tai root-tunnuksia. Samalla kaikki tehdyt toimet voidaan tallentaa helposti auditoitavaksi kokonaisuudeksi,

SecureLogin

SecureLogin virtaviivaistaa käyttäjien tunnistautumisen yrityksen sovelluksiin tarjoamalla kertakirjautumisen.

Self Service Password Reset

Self Service Password Reset -tuote mahdollistaa käyttäjille oikeuden itse uudelleenasettaa salasanansa, jotta heidän ei tarvitse soittaa siitä help deskiin. Vaikka käyttäjätilin turvallisuus ja yksityisyys ovat olennaisia, ei salasanojen unohtelun tarvitse olla jatkuva taakka help desk – työntekijöille.

SocialAccess

NetIQ SocialAccess mahdollistaa yrityksille ja julkishallinnon organisaatioille mahdollisuuden hyödyntää sosiaalisen median identiteettejä federoituun tunnistautumiseen.

Tietoturvainformaation hallinta

Kaikkien organisaation reurssien seuranta, raportointi ja poikkeamien korjaaminen.

Ei ole mitään pahempaa kuin ammattimainen hakkeri – paitsi tyytymätön työntekijä. Älä jätä organisaatiotasi avoimeksi hyökkäyksille kummastakaan suunnasta. Ota proaktiivinen lähestymistapa NetIQ:n tietoturvainformaation hallintatuotteiden avulla. NetIQ tietoturvainformaation hallinnan tuotteet muodostavat tietoturvan keskustan. Ne sitovat yhteen organisaation tietoturvan kaikilta osa-alueilta antaen selkeän käsityksen menneistä tapahtumista, nykytilasta ja tulevaisuuden heikkouksista.

Change Guardian

NetIQ Change Guardian tunnistaa ja reagoi hallitsemattomiin muutoksiin, jotka saattavat johtaa tietoturvaloukkauksiin tai epäonnistuneisiin auditointeihin.

iSeries Security

NetIQ:n tietoturvaratkaisu IBM:n iSeries-järjestelmille huolehtii vaatimustenmukaisuuden tarkastuksesta, tietoturvan seurannasta ja reaaliaikaisesta suojasta.

Secure Configuration Manager

NetIQ Secure Configuration Manager etsii ja korjaa jatkuvasti ja ennakoivasti virheellisiä asetuksia, jotka voivat johtaa tietoturvaloukkauksiin, epäonnistuineisiin auditointeihin tai käyttökatkoksiin.

Sentinel

NetIQ Sentinel on SIEM (Security Information and Event Management) -ratkaisu, joka tarjoaa SIEM-ratkaisun yksinkertaisen käyttöönotton, hallinnan ja päivittäisen käyttön. Sentinelistä on myös saatavissa versio, jossa on mukana vain lokien hallinnan toiminnallisuus.

Työkuormien hallinta

Yksinkertaista työkuormien hallintaa fyysississä ja virtuaalisissa ympäristöissä sekä pilvialustoilla.

Yksinkertaista palvelinten työkuormien jatkuva hallinta. NetIQ:n ratkaisu profiloi, siirtää ja suojaa työkuormia fyysisillä ja virtualisilla palvelimilla, sekä julkisissa ja yksityisissä pilvissä. Lisäksi agnostisen lähestymistavan ansiosta voit siirtää työkuormia eri virtualisointialustojen ja käyttöympäristöjen välillä. Ratkaisumme kehittyvät konesalin mukana varmistaen, että IT-ympäristö on aina tehokas, hyvin tasapainossa ja luotettava. Ota kaikki irti nykyisistä ja tulevista konesali-investoinneista NetIQ:n työkuormien hallintaratkaisuilla.

Cloud Manager

NetIQ Cloud Manager tarjoaa kokonaisvaltaisen IaaS-palvelukokemuksen sekä IT-kuluttajille että IT-palveluntarjoajille.

PlateSpin Forge

PlateSpin Forge on all-in-one vikatilanteesta toipumisen tarjoava palvelinlaite, joka suojaa sekä fyysisiä että virtualisoituja työkuormia.

PlateSpin Migrate

PlateSpin Migrate on fyysisiä ja virtuaalisia työkuormia tukeva siirtotyökalu. Se mahdollistaa automatisoidut, nopeat ja tehokkaat muunnokset fyysisen ja virtuaalisen ympäristön välillä sekä missä-tahansa-minne-tahansa migraatiot.

PlateSpin Protect

PlateSpin Protect on vikatilanteesta toipumista edistävä ohjelmisto, joka käyttää virtuaali-infrastruktuurin kapasitettia suojellakseen sekä fyysisiä että virtuaalisia työkuormia.

PlateSpin Recon

PlateSpin Recon on virtualisoinnin suunnittelun työkalu, joka tarjoaa käytännöllistä tietoa siitä, mitkä fyysiset palvelimet kannattaa virtualisoida sekä miten ja miksi.

Palvelujen hallinta

Valvo ja hallitse yrityksen palveluja toimivatpa ne fyysisillä tai virtuaalisilla alustoilla taikka pilviympäristöissä.

Mittaa konesalin toimintaa NetIQ:n palvelunhallintatuotteillamme. Yhdistä dynaamisesti liiketoimintapalveluiden taustalla olevat sovellus-, työkuorma- ja infrastruktuurikomponentit. Ne auttavat sinua ymmärtämään kuinka IT-ongelmat vaikuttavat liiketoimintaan. Tulokset? Parantunut läpinäkyvyys, enemmän käytännöllistä tietoa ja laadukkaampaa palvelua. Vain NetIQ tarjoaa täydellisen, yhtenäisen kuvan IT–infrastruktuuristasi ja antaa sen sinulle muodossa, jota voit käyttää. Nyt voit tehdä konesalista enemmän palvelu- ja liiketoimintakeskeisen.

Aegis

NetIQ Aegis mallintaa, automatisoi, mittaa ja parantaa rutiininomaisia manuaalisia IT-tehtäviä.

AppManager

AppManager on monitorointiratkaisu erilaisille teknologioille kuten virtualisointi, unix-, linux-, ja Windows-sovellukset sekä tietokannat.

Operations Center

Operations Center on liiketoimintapalvelujen hallinnan ratkaisu, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen näkymän erilaisista komponenteista koostuvaan IT-ympäristöön.

AJANKOHTAISTA

01.06.2017

Vastuu kyberturvallisuudesta on ylimmällä johdolla

Heikosti suojattuihin työasemiin ja palvelimiin kohdistuneet kyberhyökkäykset osoittivat toukokuussa, että työntekijöiden koulutus vastaavanlaisia tilanteita varten on välttämätöntä - muttei enää yksistään riitä suojaamaan organisaatiota.

16.05.2017

Identiteetti on kaikella ja kaikkialla

Hyvällä identiteetinhallinnalla ja roolituksella ratkaistaan monta asiaa kerralla. Identtietteetti ei välttämättä rajoitu vain ihmiseen ja tämän rooliin työyhteisössä. IoT-laitteet, työpuhelin tai vaikkapa sopimus alihankkijan kanssa voi olla identiteetti.

15.05.2017

Haemme Micro Focus – tietoturvaliiketoimintaan Pre-Sales -asiantuntijaa

Micro Focus- teknologia-asiantuntija toimii asiakkaidemme ja kumppaniemme pääkontaktina kaikissa Micro Focus –tietoturvaohjelmistoihin liittyvissä teknologiakysymyksissä.

TOTEUTUKSIA

26.04.2017

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (Essote) varautuu uudistuksiin ja kehittää identiteetinhallintaa

”Loimme tunnukset noin 1.900 henkilölle nopealla aikataululla. Ilman identiteetinhallintaa se olisi ollut hyvin työlästä. Saamme AD-tunnukset hoitajille, lääkäreille ja tukipalveluissa toimiville henkilöille alle viidessä minuutissa..."

07.11.2016

Posti tehostaa käyttöoikeuksien ja tunnusten hallintaa NetIQ:n Identity Manager ratkaisulla

”Automatisoitu käyttöoikeuksienhallinta tuo meille merkittäviä säästöjä, ja parempaa tietoturvaa.”


Jätä yhteydenottopyyntö tai soittopyyntö, otamme sinuun yhteyttä 24 tunnin sisällä.

Ota yhteyttä